Xuất hiện hình ảnh T.Q.S chăm chú ngồi xem người bên cạnh chơi game tại quán net

Mới đây, hình ảnh được cho là cắt ra từ camera an ninh quán Internet nơi T.QS “đóng đô”

https://trangcuocsong. com/xuat-hien-hinh-anh-t-q-s-cham-chu-ngoi-xem-nguoi-ben-canh-choi-game-tai-quan-net-truoc-khi-bi-bat-bo-cai-chan-xuong-anh-oi-168684.html

Loading...