Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Ngày 15/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao Quyết định điều động luân chuyển cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thiếu tá Nguyễn Hữu Đức.

Thay mặt toàn thể CBCS Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hồng Tuyến tặng hoa chúc mừng thiếu tá Nguyễn Hữu Đức nhận nhiệm vụ mới; ghi nhận những đóng góp của đồng chí phó Giám đốc trong nhiệm kỳ qua trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đồng thời mong muốn ở cương vị mới, đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo chỉ huy, khả năng quản lý, điều hành công việc.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của CBCS Công an tỉnh để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại tỉnh Hòa Bình.

http://baohoabinh. com.vn/217/141699/Pho-Giam-doc-Cong-an-tinh-Hoa-Binh-den-nhan-Cong-tac-va-giu-chuc-vu-pho-Giam-doc-Cong-an-tinh-Dak-Nong..htm

Loading...