Người đàn bà và duyên lạ với động Tiên, núi Cóc

Ngoài đàn khỉ 7 con, thì núi Cóc có con trăn khổng lồ, thân bằng cây cau, dài chục mét, nặng cả tạ.

Quả núi hình con cóc

Loading...