Mức pḩạt mới nhất năm 2020: Không có hoặc không mang giấy phép lái xe có thể bị pḩạt đến 8 triệu đồng

Điểm a khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 100, đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự mô tô không có GPLX thì sẽ bị xử pḩạt với mức tiền phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng. Còn đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên mà không có GPLX phù hợp sẽ bị xử pḩạt với mức tiền pḩạt từ 3 – 4 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy và các loại xe tương tự xe ô tô không có GPLX ô tô phù hợp với phương tiện đang điều khiển thì căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100, người này sẽ bị xử pḩạt hành chính với mức phạt từ 4 – 6 triệu đồng.

Ngoài việc xử pḩạt đối với người điều khiển phương tiện không có GPLX khi tham gia giao thông, không đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật giao thông đường bộ năm 2008, người chủ phương tiện có hành vi giao xe hoặc để cho người không có GPLX phù hợp với loại xe tham gia giao thông đường bộ cũng bị xử pḩạt hành chính theo quy định tại điểm đ, khoản 4, điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 100 với mức pḩạt tiền như sau:

Đối với phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô thì chủ phương tiện nếu là cá nhân bị pḩạt tiền từ 800.000 – 2 triệu đồng, nếu là tổ chức thì bị pḩạt với mức từ 1,6 – 4 triệu đồng.

Đối với phương tiện là xe ô tô, xe máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô, chủ phương tiện nếu là cá nhân sẽ bị pḩạt từ 2 – 4 triệu đồng, nếu là tổ chức thì bị pḩạt từ 4 – 8 triệu đồng.

Điều 21 Nghị định 100, mức xử pḩạt đối với lỗi không mang theo GPLX khi tham gia giao thông đường bộ được xác định như sau:

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không mang theo GPLX thì sẽ bị xử pḩạt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 100 với mức pḩạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không mang theo GPLX thì căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định 100, họ sẽ bị xử pḩạt với mức pḩạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng.

Nguồn: https://www.8saigon.com/muc-phat-moi-nhat-nam-2020-khong-co-hoac-khong-mang-giay-phep-lai-xe-co-the-bi-phat-den-8-trieu-dong-17627.html

Loading...