Lịch tạm ngừng cấp điện toàn tỉnh Đồng Nai cuối tuần này từ 14/5/2020 đến 17/5/2020

Điện lực Xuân Lộc:

Ngày 14/5:

07h30 – 17h00 – Một phần ấp Tân Hữu – xã Xuân Thành; – Trạm khách hàng Công ty Nam Đô.

08h10 – 08h40 Trạm khách hàng Cơ sở Lưu Văn Lộc – xã Xuân Thọ.

08h30 – 09h30 Một phần các ấp 2, 2A, 3, 4, 5 – xã Xuân Hưng.

09h10 – 09h40 Trạm khách hàng Cơ sở Trần Thanh Tâm – xã Xuân Thọ.

10h10 – 10h40 Trạm khách hàng Trại Chăn Nuôi Thọ Tân – xã Xuân Thọ

13h00 – 13h30 Trạm khách hàng Công ty An Phú Xuân – xã Xuân Bắc.

14h10 – 14h40 Trạm khách hàng Công ty An Phương Tâm – xã Xuân Bắc.

15h10 – 15h40 Trạm khách hàng Trần Thị Quỳnh Anh – xã Xuân Bắc.

Ngày 15/5:

07h30 – 17h00 – Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần – xã Bảo; – Trạm khách hàng Xưởng cưa Bảo Hòa, Nguyễn Hoàng Tỉnh, CS Lin Gia Trang – xã Bảo Hòa.

08h10 – 08h40 Trạm khách hàng Trại Chăn nuôi Thọ Hòa – xã Xuân Thọ.

09h20 – 09h50 Trạm khách hàng Nông trường Thọ Vực 2 – xã Xuân Bắc.

10h30 – 11h00 Trạm khách hàng Trại chăn nuôi Toàn Khánh Thịnh – xã Xuân Bắc.

13h00 – 14h30 Trạm khách hàng Trường THCS Nguyễn Thái Bình – xã Xuân Bắc.

Ngày 17/5:

08h00 – 12h00 – Một phần các ấp 2, 3, 4-xã Xuân Tâm ; – Trạm khách hàng Vũ Tấn Dũng, Thủy Nông Xuân Tâm – xã Xuân Tâm.

13h00 – 17h00 Trạm khách hàng Nhà máy cồn Xuân Lộc – xã Xuân Tâm.

Điện lực Trị An:

Ngày 15/5:

08h00 – 10h00 Một phần ấp 2 xã Mã Đà – huyện Vĩnh Cửu

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai

http://www.pcdongnai. vn/D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn/LichNgungCungCapDien

Loading...