Hòa Bình ban hành công văn khẩn cấp, yêu cầu cách ly 14 ngày nếu tiếp xúc các ca dương tính ở Đà Nẵng, có biểu hiện ho, sốt phải thông báo

Ngày 27/7, BCĐ phòng, chống dịch nCoV tỉnh đã có Công văn số 1624/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn nêu rõ: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và diễn biến phức tạp của các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi (BN416, BN418, 419, 420), BCĐ phòng chống dịch nCoV yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát tất cả những người trở về từ Đà Nẵng và các các tỉnh có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 13/7/2020 trở lại đây nhằm: Thực hiện cách ly tại cơ sở y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính; lấy mẫu và theo dõi y tế theo quy định.

Thực hiện cách ly tập trung (đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối) đối với các trường hợp đến các địa điểm mà các trường hợp dương tính từng đến theo thông báo của Bộ Y tế (Danh sách các địa điểm sẽ được cập nhật và bổ sung trong các thông báo của Bộ Y tế). Tiến hành lấy mẫu theo quy định. Thực hiện cách ly tại nhà (đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối; lấy mẫu xét nghiệm: theo chỉ đạo của BCĐ Quốc gia) đối với các trường hợp đến, đi qua, ở/lưu trú tại TP Đà Nẵng và các tỉnh có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 13/7/2020 trở lại đây. Khi có các triệu chứng bất thường như ho, sốt, khó thở… cần thông báo ngày cho cơ sở y tế gần nhất.

Nhằm đảm bảo thực hiện các nội dung trên BCĐ tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly và công cụ truy vết tại đơn vị và địa bàn quản lý.

Rà soát các trường hợp đến và trở về từ vùng, địa phương có dịch

Ngày 29/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5079/VPUBND-KGVX về việc rà soát các trường hợp đến và trở về từ vùng, địa phương có dịch.

Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát các trường hợp đến và trở về từ vùng, địa phương có dịch, có người nhiễm Covid-19 (Đà Nẵng, Quảng Ngãi…); yêu cầu các trường hợp trên thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định; đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt … phải liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn theo quy định. Danh sách rà soát của các đơn vị gửi Sở Y tế trước ngày 31/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Y tế: Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ theo quy định; tổng hợp danh sách rà soát các trường hợp đến và trở về từ vùng, địa phương có dịch, có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/8/2020.

P.V (TH)

http://baohoabinh.com. vn/219/144036/Ra-soat-cac-truong-hop-den-va-tro-ve-tu-vung,-dia-phuong-co-dich.htm?fbclid=IwAR23DaecInGk4hC5D9HMji_S4qxIkefIPIFRxWu0CMvrSDrdGPmn2EBz1hA

Loading...