Dự báo thời tiết 10 ngày khu vực trên phạm vi cả nước (từ ngày 12 đến ngày 21/2/2020)

Khu vực Hà Nội

Đêm 11 đến ngày 12/02, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm 12 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 12 và sáng 13/02 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 15 đến ngày 21/02, có mưa và mưa rào nhẹ trong đêm 15 và ngày 16/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 11 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét.

Từ ngày 16 đến ngày 21/02, có mưa rải rác trong ngày 16/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Phía đông Bắc Bộ

Đêm 11 đến ngày 12/02, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm 12 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 12 và sáng 13/02 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 15 đến ngày 21/02, có mưa và mưa rào nhẹ trong đêm 15 và ngày 16/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 11 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 16 đến ngày 21/02, có mưa, mưa rào trong ngày 15 và 16/02, sau vùng mưa dịch dần xuống phía Nam. Phía Bắc trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 11 đến ngày 15/02, có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Từ ngày 16 đến ngày 21/02, phía Bắc có mưa, mưa rào, phía Nam có mưa vài nơi.

Tây Nguyên

Từ đêm 11 đến ngày 16/02, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Từ ngày 17 đến ngày 21/02, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

Từ đêm 11 đến ngày 21/02, phổ biến không mưa, ngày nắng.

https://tbck.vn/du-bao-thoi-tiet-10-ngay-khu-vuc-tren-pham-vi-ca-nuoc-tu-ngay-12-den-ngay-2122020-59604.html

Loading...