Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Quảng Bình Lịch từ ngày 21/5/2020 đến ngày 27/5/2020

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/5/2020 đến ngày 27/5/2020 bao gồm các khu vực sau: 

1. Thành phố Đồng Hới:

1. Các tổ dân phố 1, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; một phần thôn Tân Phú xã Quang Phú : Từ 05h30 đến 14h00 ngày 22/5

2. Tổ dân phố 11 phường Nam Lý: Từ 05h30 đến 11h30 ngày 23/5

3. Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh: Từ 07h00 đến 10h00 ngày 23/5

4. Thôn Trung Bính xã Bảo Ninh: Từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/5

5. Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Sơn: Từ 06h00 đến 07h30 ngày 26/5

6. Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn; Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Quảng Bình: Từ 07h30 đến 09h30 ngày 26/5

7. Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn: Từ 13h30 đến 15h00 ngày 26/5

8. Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức: Từ 15h30 đến 17h00 ngày 26/5

9. Các tổ dân phố 7, 8, 9 phường Đồng Phú; các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 xã Lộc Ninh: Từ 06h00 đến 11h00 ngày 26/5

2. Huyện Lệ Thuỷ:

1. Các thôn Sen Đông, Sen Thượng 1 và 2, Xóm Phường, Xóm Đồn, Xóm Dum xã Sen Thủy: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 21/5

2. Thôn An Bai xã Kim Thủy: Từ 06h30 đến 17h00 ngày 23/5

3. Thôn Mỹ Sơn, xóm Cồn thôn Mỹ Hà xã Mỹ Thủy: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 25/5

4. Thôn Tây Thiện xã Dương Thủy: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 25/5

5. Đội 1 và 4 thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 25/5

6. Xã Trường Thủy, Văn Thủy (hiện nay là xã Trường Thủy); các thôn Lệ Bình, Quảng Trung, Mai Sơn, Thái Xá, Troóc Vực xã Mai Thủy; các thôn Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy: Từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/5

3. Huyện Quảng Ninh:

1. Xã Hiền Ninh (trừ các thôn Đồng Tư, Trường Dục, Long Đại); Từ 05h30 đến 08h00 ngày 26/5

2. Các thôn Đồng Tư, Trường Dục xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 4 xã Xuân Ninh: Từ 05h30 đến 17h00 ngày 26/5

4. Huyện Bố Trạch:

1. Các thôn Trung Đức, Nam Đức xã Đức Trạch: Từ 05h30 đến 12h30 ngày 21/5

2. Các thôn Hòa Trạch, Chánh Hòa, Sao Sa, Đông Thành, Tây Thành, Chợ Rớ xã Nam Trạch: Từ 04h30 đến 17h30 ngày 22/5

5. Thị xã Ba Đồn:

1. Tổ dân phố Thủy Sơn, một phần các tổ dân phố Trường Sơn, Tiền Phong phường Quảng Long; một phần Khu phố 4 phường Ba Đồn: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 23/5

2. Xã Quảng Minh; các thôn Thôn Vĩnh Phú, Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa: Từ 06h00 đến 16h00 ngày 26/5

3. Xã Quảng Văn; các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa
Từ 06h00 đến 11h30 ngày 26/5

6. Huyện Quảng Trạch:

Trụ sở các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm huyện mới xã Quảng Phương: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 23/5

7. Huyện Minh Hóa:

2. Xã Hóa Sơn; các thôn Đa Năng, Đa Thịnh xã Hóa Hợp: Từ 06h30 đến 17h30 ngày 25/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

https://www.quangbinh .gov.vn/3cms/lich-cat-dien-tu-ngay-21-5-2020-den-ngay-27-5-2020.htm

Loading...