Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Hải Dương trong cao điểm nắng nóng 22/06 đến 28/06/2020

Ngày 22/6

Huyện Nam Sách

Mất điện từ khoảng thời gian 06h30 đến 1h30

Cty: Gạch đông dương

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/6

Huyện Tứ Kỳ

Mất điện từ khoảng thời gian 07h00 đến 17h00

-Cắt điện TBA Đoàn Xá 250kVA

Xã : Minh Đức

Thay MBA

Ngày 24/6

Huyện Cẩm Giàng

Mất điện từ khoảng thời gian 04h00 đến 04h20

06h3006h50

Ngày 25/6

Huyện Cẩm Giàng

Mất điện từ khoảng thời gian 07h00 đến 10h00

Ngày 26/6

Huyện Nam Sách

Mất điện từ khoảng thời gian 08h15 đến 16h00

Cty: Toyodenso

Công tác theo kế hoạch

Huyện Tứ Kỳ

Mất điện từ khoảng thời gian 07h00 đến 09h00

-Cắt điện TBA Tây Kỳ 2-180kVA

Xã : Chí Minh

Thay MBA

Ngày 27/6

TP Hải Dương

Mất điện từ khoảng thời gian 07h00 đến 16h00

-Mất điện TBA Công cộng: TBA Kios 46, 47 TNC.

-Mất điện TBA Công cộng : TBA Kios 45 TNC.

-Mất điện TBA Chuyên dùng :TBA Kios Hoàng Kim.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian 5h00 đến 10h00

-Mất điện TBA Công cộng : TBA Thôn Phú Lương, TBA Nam Đồng D. ( mất điện một phần Xã Nam Đồng).

-Mất điện TBA Chuyên dùng : Hồng Lạc, Quốc Trưởng, Quốc Trưởng 2, Nhân Nghĩa, Tân Lập, Thanh Tuyền, Khánh Hội, Khánh Hội 2+3

Huyện Kim Thành

Mất điện từ khoảng thời gian 05h00 đến 16h00

*Xã: Kim Đính

*KH: Bùi Văn Tam, Đồng Văn Nhượng

Cắt diện ĐZ 971 TGKT B nhánh bơm Đồng Vì

Huyện Thanh Hà

Mất điện từ khoảng thời gian 05h00 đến 10h00

Xã:Quyết Thắng, xóm trại thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 28/6

Huyện Cẩm Giàng

Mất điện từ khoảng thời gian 06h00đến 15h00

– ĐZ 372E8.11

– Cty: TaiWoo, Fashion PV, Koyo, Lục Xương, During, ShangShin, ShinYang, PTHT Đại An 180kVA, XN giống lúa Lai Cách

+ Xã: Cẩm Đoài (TBA Cẩm Đoài B ,C, Kim Xá, Quảng Cư)

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian 06h00 đến 15h00

– ĐZ 473E8.11 – CD 473-7B/01 – CD476-7A/44

– Cty: HTG Networks Vina, GIC Vina, DY ELACEN VINA,

(LMS VINA 1500 + 4 X 2500kVA)

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian07h00 đến 11h00

ĐZ 373E8.15 Nhánh X416

– Cty Việt ý, Toàn Mỹ, Sợi ôn châu

(TBA TAEYANG), Thép Vạn Xuân

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian06h00 đến  09h00

ĐZ 377E8.1 –Cty XDK132 ; Hiền Lê ; Cty CP Á Châu ; Canada; Hoàng Thanh ; TBA Thôn Chằm

Chuyển Phương thức vận hành

Mất điện từ khoảng thời gian07h00 đến 10h00

ĐZ 472E8.15 từ sau CD 472-7A+7B/14 đi nhánh VSIP 2 – Cty cp ASERVICE ; Cty BW

Mất điện từ khoảng thời gian05h00 đến 05h20

ĐZ 473E8.15

Nissei, Taisei, Arion,

TOWADA, SSK, Kuroda-Kagaku Vận Tải Việt Nhật KCN Phúc Điền, Posco VN, ABCD, FIT, Kỹ Thuật công Trình, Atarih, Meijitsu Tongda, Fuji (Teykoku), Honwu, SANYU

Mất điện từ khoảng thời gian05h30đến 05h50

ĐZ 471E8.15: Vĩnh Hãn, Fuji Seiko, BQL KCN PĐ, Jupiter, Cơ vụ PĐ, Nisei, Siam, Brother F1, Trường Phú

Chuyển Phương thức vận hành

Huyện Tứ Kỳ

Mất điện từ khoảng thời gian 07h00đến 16h00

Xã : Cộng Lạc, Phượng Kỳ , Văn Tố

Cty: GFT, Thanh Sang, Forunique, Nguyễn Thị Hiếu

Công tác theo kế hoạch

TP Hải Dương

Mất điện từ khoảng thời gian 06h00đến 09h00

ĐZ 371E8.1

-Mất điện TBA Công cộng: Thượng đạt 1+2+3, An Châu, An Tiến (mất điện toàn bộ xã Thượng Đạt cũ và 1 phần xã An Châu cũ).

ĐZ 377E8.1

– TBA Công cộng: Hàn Trung

-Mất điện TBA Chuyên dùng: Đá mài, Bơm Nước Thô

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian 06h30đến 11h30

-Mất điện TBA Công cộng: TBA Ái Quốc D, TBA Ngọc Trì .

Công tác theo kế hoạch

Huyện Kim Thành

Mất điện từ khoảng thời gian 05h00 đến 06h00

*Xã: Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: Bùi Văn Tam, Đồng Văn Nhượng, An Lạc Thành.

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian 15h00 đến 16h00

Cty: KH Misawa

Công tác theo kế hoạch

Mất điện từ khoảng thời gian 06h00 đến 06h45

Xã: Lai Vu (MBA B,C)

Công tác theo kế hoạch

Loading...