Chạy Grap, doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thu ế

Xung quanh vướng mắc của các cá nhân phải nộp thuế khi nhận được doanh thu chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức như Công ty TNHH Grab dưới các hình thức như GrabBike, GrabExpress, GrabFood, Cục Thuế TP.HCM thông tin các cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc diện nộp thuế.

Xe ôm công nghệ GrabẢnh: Ngọc Dương

Các loại thuế phải nộp gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 3% doanh thu và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 1,5% trên doanh thu. Ví dụ, doanh thu cá nhân được hưởng là 120 triệu đồng/năm thì số thuế phải nộp gồm thuế GTGT là 3,6 triệu đồng và thuế TNCN là 1,8 triệu đồng.

Đối với các khoản tiền thưởng theo doanh thu, không tính thuế GTGT, thuế TNCN tính theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng. Đối với khoản chi trả tiền thưởng chất lượng phục vụ theo k.i.n.h h.o.à.n.g giá sao, không tính thuế GTGT, thuế TNCN 10% trên tiền thưởng từ 2 triệu đồng/lần trở lên. Cá nhân không được trừ chi phí (xăng, bảo dưỡng xe, sửa chữa xe…), không giảm trừ gia cảnh vì thu nhập này không phải tiền lương, tiền công.

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/chay-xe-cong-nghe-doanh-thu-tren-100-trieu-dongnam-phai-dong-thue-1121419.html

Loading...